SHOWCRATES 2018
prinášame témy Sokratovho inštitútu

Prečo vznikol Showcrates?

Showcrates je festival Sokratovho inštitútu. Sokratov inštitút prepája mladých ľudí so špičkovými lektormi a osobnosťami verejného života zo Slovenska i zo zahraničia. Je to možnosť ochutnať štúdium cez stretnutie s našimi lektormi, študentmi a absolventmi a priniesť nové témy i neformálne diskusie.

Chceme však priniesť Sokratov inštitút aj bližšie k Vám - cez diskusie, prednášky, filmy a praktické ukážky. Budete môcť stretnúť našich lektorov a študentov naživo.

Prečo sme založili Sokratov inštitút?

Veríme, že spoločnosť môže výrazne ovplyvniť aj jediný človek, pokiaľ má dosť znalostí, odvahy, nadšenia a sily vytrvať.

Sokratov inštitút vznikol preto, aby vytváral podmienky pre rozvoj takýchto osobností: mladých ľudí, ktorí sa neboja na sebe pracovať, niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia a ísť za svojou víziou. 

Zmena spoločnosti vyžaduje mnoho času. To, čo sa však dá urobiť okamžite, je ísť príkladom a ukázať, ako by to mohlo vyzerať.


Sokratov inštitút je ročný vzdelávací program pozostávajúci z 10 praktických workshopov a záverečného kolokvia s výstupom v podobe realizácie vlastného mikroprojektu. V rámci štúdia získaš zručnosti, nedoceniteľné kontakty a rozšíriš si obzory nad hranice svojich bežných záujmov. 

Prostredníctvom workshopov učíme zručnostiam aj vedomostiam a zároveň prinášame témy, ktoré nie sú zastúpené v štandardnom univerzitnom štúdiu. Vytvárame priestor na stret ľudí z rôznych oblastí, a tak otvárame nové pohľady na svet okolo nás. Jednotlivé workshopy sú vedené špičkovými slovenskými a zahraničnými lektormi. 

Viac informácií o Sokratovom inštitúte na našom webe