showcrates
prinášame témy Sokratovho inštitútu

Prečo vznikol showcrates?

showcrates je festival Sokratovho inštitútu. Sokratov inštitút prepája mladých ľudí so špičkovými lektormi a osobnosťami verejného života zo Slovenska i zo zahraničia. Je to možnosť ochutnať štúdium cez stretnutie s našimi lektormi, študentmi a absolventmi a priniesť nové témy i neformálne diskusie.

Chceme však priniesť Sokratov inštitút aj bližšie k Vám - cez diskusie, prednášky, filmy a praktické ukážky. Budete môcť stretnúť našich lektorov a študentov naživo.

Prečo sme založili Sokratov inštitút?

Veríme, že spoločnosť môže výrazne ovplyvniť aj jediný človek, pokiaľ má dosť znalostí, odvahy, nadšenia a sily vytrvať.

Sokratov inštitút vznikol preto, aby vytváral podmienky pre rozvoj takýchto osobností: mladých ľudí, ktorí sa neboja na sebe pracovať, niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia a ísť za svojou víziou.

Čo sa podarilo našim študentom?

Kežmarok na dvoch kolesách

Dominik Jakub rozbehol v Kežmarku systém zdieľaných bicyklov. V spolupráci s mestom a dobrovoľníkmi zriadil cyklodieľňu, kde doposiaľ opravili 157 bicyklov. V meste umiestnil 9 stojanov na bicykle. Pre zvýšenie záujmu o presuny v meste na bicykli zorganizoval 27 hromadných cyklojázd Critical Mass Kežmarok 

Živá študovňa

Výzvou Lukáša Surovčíka bolo zrekonštruovanie starej študovne na vysokoškolských internátoch Mladosť v Bratislave. V spolupráci s Radou študentov s dobrovoľníkmi vymenili podlahu, vymaľovali, vybavili študovňu nábytkom aj internetovou prípojkou. Lukášovi sa podarilo na túto premenu získať finančné prostriedky (Ximea s.r.o., ProHR, s.r.o., PosAm, spol. s r. o) a rozbehnúť v študovni workshopy pre študentov. 

Po schodoch do Bratislavy

Marcela Ráczová mala za cieľ oživiť hodnotné, historické miesta Bratislavy a vytvoriť tak bezpečné a atraktívne možnosti prechádzok pre peších. S vyše 60 dobrovoľnkmi a podporou 1000 € z grantového programu Zelené Oázy vyčistili bratislavské schodisko Strmá cesta od smetí a zelene, ktorá prerastala do priestoru chodníka. Z múrov odstránili graffitti, spriechodnili odtokový kanál a namaľovali 300 metrov zábradlia lemujúceho týchto 338 schodov. Na záver na Strmej ceste osadili dve nové lavičky. Zmapovala skryté skratky a chodníky Bratislavského hradného kopca.  

Čo Ti Sokratov inštitút ponúka?

Sokratov inštitút je ročný vzdelávací program pozostávajúci z 10 praktických workshopov a záverečného kolokvia s výstupom v podobe realizácie vlastného mikroprojektu. V rámci štúdia získaš zručnosti, nedoceniteľné kontakty a rozšíriš si obzory nad hranice svojich bežných záujmov. 

Prostredníctvom workshopov učíme zručnostiam aj vedomostiam a zároveň prinášame témy, ktoré nie sú zastúpené v štandardnom univerzitnom štúdiu. Vytvárame priestor na stret ľudí z rôznych oblastí, a tak otvárame nové pohľady na svet okolo nás. Jednotlivé workshopy sú vedené špičkovými slovenskými a zahraničnými lektormi. 

Prostredníctvom workshopov učíme zručnostiam aj vedomostiam a zároveň prinášame témy, ktoré nie sú zastúpené v štandardnom univerzitnom štúdiu. Vytvárame priestor na stret ľudí z rôznych oblastí, a tak otvárame nové pohľady na svet okolo nás. Jednotlivé workshopy sú vedené špičkovými slovenskými a zahraničnými lektormi. 

Organizátor

Partneri

Firemný partner
Firemný partner