Hostia
Spájame svety rôznych ľudí

Profesor z Yale University, držiteľka Goldmanovej ceny, filmár a ochranár, ekonóm, riaditeľ z lazov, cestovateľ, vývojárka počítačových hier, nadšení ovocinári...